Predaj technických plynov MESSER

PREDAJNÉ MIESTO, KTORÉ JE K DISPOZÍCII NAŠIM ZÁKAZNÍKOM SA NACHÁDZA V AREÁLI SPOLOČNOSTI VALTEC spol. s r.o.

PONÚKANÉ PRODUKTY

PLYNY

Priemyselné a medicínske plyny sú nepostrádateľné v mnohých odvetviach a aplikáciách. Spoločnosť Messer ich dodáva na mieru a vyvíja inovatívne možnosti aplikácií.

SUCHÝ ĽAD

Dcérska spoločnosť spoločnosti MESSER, ASCO Carbon Dioxide dodáva rastliny a komponenty na výrobu, skladovanie a používanie suchého ľadu.

ZARIADENIA A NAPÁJACIE SYSTÉMY

Spoločnosti skupiny Messer Group vám ponúkajú armatúry a zásobovacie systémy na priemyselné plyny z jedného zdroja – od ventilových až po skrinky na plynové fľaše.

SYSTÉMY REZANIA A TECHNOLÓGIA KYSLÍKOVÝCH PALÍV

Pridružená spoločnosť Messer Cutting Systems vyrába páliace stroje a zariadenia a systémy na zváranie, rezanie, spájkovanie a ohrev kyslíkovým palivom.

TECHNICKÉ PLYNY UĽAHČENIE OPTIMALIZÁCIE

V priemyselnej výrobe sú technické plyny rovnako dôležité ako voda a elektrina. Ich špecifické vlastnosti a spôsob ich použitia zaisťujú vyššiu účinnosť, bezpečnosť a efektívnosť nákladov v mnohých procesoch. Priemyselné plyny zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj z hľadiska kvality výrobkov. Medzi najpoužívanejšie priemyselné plyny patrí acetylén, argón, oxid uhličitý, kyslík, dusík a vodík. Spoločnosť Messer tiež ponúka veľa z týchto plynov ako zmesi pre špeciálne aplikácie.

TECHNICKÉ PLYNY POUŽÍVANÉ PRI ZVÁRANÍ

Technológia zvárania zahŕňa viac ako 100 rôznych metód (podľa DIN EN 4063). Spoločnosť Messer predáva svoju škálu ochranných plynov v jasne štruktúrovanom systéme pod štandardizovanými obchodnými značkami založenými na spracovávanej surovine: Ferrolín – Ochranné plyny pre obyčajné a nízkolegované ocele Inoxline – Ochranné plyny pre vysokolegované ocele Aluline – Ochranné plyny pre hliník a neželezné kovy.


ACETYLÉN

Acetylén je vysoko výkonný palivový plyn vyrábaný tradične reakciou karbidu vápnika s vodou. Acetylén má široké spektrum aplikácií: napr. Technológia kyslíkového paliva, zváranie, rezanie, čistenie plameňom, striekanie plameňom alebo drážkovanie plameňom. Ďalšie informácie o vybraných produktoch nájdete v našich produktových listoch: Acetylén technický Acetylén 2.6

ARGÓN

Najdôležitejšou chemickou vlastnosťou argónu je jeho inertnosť, čo z neho robí ideálny ochranný plyn – a to aj pri vysokých teplotách, s ktorými sa bežne stretávame pri metalurgii a oblúkovom zváraní. Ďalšie informácie o vybraných produktoch nájdete v našich produktových listoch: Zvárací argón Argon 5.0 Argon 6.0

HÉLIUM

Špeciálne vlastnosti hélia ho robia nepostrádateľným pre mnoho aplikácií – napríklad ako zdvíhací plyn pre balóny a vzducholode, ako ochranný plyn pre zváranie, ako stopovací plyn na detekciu úniku alebo ako nosný plyn pri plynovej chromatografii. Ďalšie informácie o vybraných produktoch nájdete v našich produktových listoch: Hélium 4,6 – 6,0

OXID UHLIČITÝ

Medzi špeciálne vlastnosti oxidu uhličitého patrí jeho inertnosť a vysoká rozpustnosť vo vode. Oxid uhličitý dodáva nápojom ich iskrivú sviežosť, používa sa pri úprave pitnej vody a predstavuje alternatívu k agresívnym kyselinám na neutralizáciu odpadových vôd. V kryogénnej, tekutej a pevnej forme sa CO 2 mení na suchý ľad, ktorý je vhodný na použitie ako chladivo alebo ako čistiace médium ( na tryskanie suchým ľadom ). Ďalšie informácie o vybraných produktoch nájdete v našich produktových listoch: Oxid uhličitý technický Oxid uhličitý

KYSLÍK

Najdôležitejšou vlastnosťou kyslíka je jeho reaktivita. Existuje len veľmi málo prvkov, s ktorými kyslík nebude reagovať. Oxidačné a spaľovacie procesy sa v atmosfére obohatenej kyslíkom v porovnaní s normálnym vzduchom výrazne urýchlia. Táto vlastnosť robí kyslík nepostrádateľným pre metabolizmus mnohých organizmov, a preto sa používa vo veľkom množstve aplikácií na úpravu vody a na ochranu životného prostredia. Ďalšie informácie o vybraných produktoch nájdete v našich produktových listoch: Kyslík technický Kyslík 3.5 Kyslík 5.0

DUSÍK

V priemysle a výskume, N 2 sa použije ako kvapaliny alebo ako inertný plyn. Po použití sa bez zmeny vráti do atmosféry. Ďalšie informácie o vybraných produktoch nájdete v našich produktových listoch: Dusík technický Dusík 5.0 Dusík 6.0

VODÍK

Vodík sa používa ako vykurovací plyn pre špeciálne aplikácie a ako ochranný plyn pri tepelnom spracovaní, potravinárskej technológii a elektronickom priemysle. Vďaka vysokej tepelnej vodivosti vodíka je vhodný aj ako chladiaci plyn – napríklad pre generátory energie. Zďaleka najväčšia časť výroby vodíka je však potrebná na syntézu amoniaku a metanolu. Chemický priemysel ho tiež používa na množstvo hydrogenačných procesov. O vodíku sa diskutuje aj ako o alternatívnom zdroji energie do budúcnosti. Ďalšie informácie o vybraných produktoch nájdete v našich produktových listoch: Vodík technický Vodík 5.0 Vodík 6.0

 

Prejsť na začiatok
sk_SK