MIG/MAG plné drôty

Gas metal arc welding (GMAW) alebo inert gas (MIG) a active gas (MAG) je poloatomatický proces zvárania. Pri tejto metóde zvárací oblúk horí medzi kontinuálnou zváracou drôtovou elektródou a obrobkom. Oblúk a zvarový kúpeľ chráni prúd inertného alebo aktívneho plynu. Tento zvárací proces je vhodný pre väčšinu materiálov a prídavné drôty sú dostupné na široké spektrum kovov. Pre proces zvárania MIG sa používajú inertné ochranné plyny ako argón, hélium, alebo zmesný plyn. Pre proces zvárania MAG sa používajú ochranné plyny ako argón s prídavkom kyslíka, hélium s prídavkom kyslíka, oxid uhličitý (CO2) alebo zmes týchto plynov. Ochranné plyny zabezpečujú stabilný zvárací oblúk a chránia roztavený zvárací kúpeľ pred kontaktom s atmosférickým vzduchom. Prídavok kyslíka k ochranným plynom znižuje povrchové napätie zvarového kúpeľa a vedie k vytvoreniu plochejšieho zvarového povrchu s dobrým zmáčaním okrajov zvaru. Jemnejší je aj prenos kovu v oblúku.
Prejsť na začiatok
sk_SK