Plazmové rezacie zdroje

Plazmové rezacie zdroje BÖHLER WELDING Plazmu možno definovať ako štvrtú fázu hmoty. Na účely rezanie sa generuje prudkým stlačením a ionizáciou plynu. Používajú sa rôzne druhy plynov vrátane dusíka, zmesí dusík-kyslík, alebo len stlačený vzduch, ktorý je cenovo najdostupnejší a ľahko dosiahnuteľný. Zdroje pre delenie plazmou SABER používajú výhradne stlačený vzduch.
Vlastný oblúk sa môže nachádzať v jednom z dvoch stavov: prechodový oblúk- deliace, (transferred arc), kedy prúd prúdi do rezaného dielu, a pilotné čiže neprechodový oblúk, kedy prúd prechádza iba medzi elektródou (mínus pól) a tryskou (plus pól) a vystupuje von malým otvorom, pripraveným na kontakt s deleným materiálom (plus pól).

Koncentrácia tepla v “plazme” je tak vysoká, že akonáhle oblúk prechádza do zváraného kusu, materiál sa okamžite taví a sublimuje. Stlačený plyn odstráni tavený materiál a vznikne úzky, presný rez.
Rezanie plazmovým oblúkom sa týka všetkých elektricky vodivých materiálov. Je teda aj nanajvýš vhodný pre nerezové ocele, meď (obmedzená sila) a hliník, kde rezanie kyslíkovo-acetylenovým plameňom nedáva dostatočné výsledky.

Vysoká koncentrácia oblúka je zárukou veľmi úzkych a presných rezov s tým, že nízky prenos tepla umožňuje rezanie aj slabých plechov bez tepelnej deformácie.

Zapálenie pilotným oblúkom je možné buď vysokofrekvenčným HF alebo vysokonapäťovým výbojom tak, ako zapálenie oblúka v metóde TIG, alebo mechanicky oddelením elektródy od trysky za použitia stlačeného vzduchu.
Rezací kapacita je závislá na výkone zdroja. Stroje na rezanie majú bežne veľmi jednoduchú obsluhu a sú vybavené niekoľkými bezpečnostnými prvkami.

Všetky zariadenia SABER na rezanie plazmovým oblúkom úplne zodpovedajú európskym štandardom EN60974, EN50192 a EN50098 upravujúce bezpečnosť práce pri elektrickom zváraní, a upresňujú norme EN50199 o zlučiteľnosti zariadení vyžarujúcich elektromagnetickú energiu. Prísnym dodržiavaním týchto štandardov spĺňajú zariadenia na rezanie plazmovým oblúkom SABER nariadenia Európskeho spoločenstva pri súčasnom zabezpečení maximálnej bezpečnosti zváračov počas jej používania.

Plazmové rezacie zariadenie BÖHLER Saber 40 CHP

Plazmové rezacie zdroje BÖHLER WELDING Saber 40 CHP je plazmový rezací zdroj určený pre delenie vodivých materiálov. Sú založené na najnovšej vlastnej technológií striedavých meničov. Saber 40 CHP je kompaktná a intuitívna plazmová rezačka, ktorá je schopná vykonávať presné rezy s vynikajúcou kvalitou. Jedná sa o skutočne výkonné, všestranné a spoľahlivé rezacie zariadenie, ideálne pre všetky údržbárske práce na mieste aj v teréne a pre všetky typy materiálov, plechy i perforované dosky. Jednofázové plazmové rezacie zariadenie vybavené greenWave® technológiou a integrovaným plazmovým horákom SP40.

Rezacie schopnosti
Delenie
20 mm
Max. čistý rez
16 mm
Odporúčaný rez
12 mm
Perforácia
10 mm

Plazmové rezacie zariadenie BÖHLER Saber 70 CHP

Plazmové rezacie zdroje BÖHLER WELDING Saber 70 CHP je plazmový rezací zdroj určený pre delenie vodivých materiálov. Sú založené na najnovšej vlastnej technológií striedavých meničov. Saber 70 CHP je kompaktná a intuitívna plazmová rezačka, ktorá je schopná vykonávať presné rezy s vynikajúcou kvalitou. Jedná sa o skutočne výkonné, všestranné a spoľahlivé rezacie zariadenie, ideálne pre všetky údržbárske práce na mieste aj v teréne a pre všetky typy materiálov, plechy i perforované dosky. trojfázové plazmové rezacie zariadenie vybavené greenWave® technológiou a plazmovým horákom SP70.
Rezacie schopnosti
Delenie
35 mm
Max. čistý rez
28 mm
Odporúčaný rez
20 mm
Perforácia
15 mm
Prejsť na začiatok
sk_SK